NAZWA: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju

RODZAJ: Jednostka organizacyjna powiatu biłgorajskiego

ADRES:
ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj

NIP: 9182116404
REGON: 060434170

KONTAKT:
Telefon +48 84 686 41 82
Adres e-mailoik.bilgoraj@gmail.com

Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, świadczącą na terenie powiatu biłgorajskiego interwencję kryzysową stanowiącą zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobiegania przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.