Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Ilona Dzido
2023-11-23 13:38:52
Ilona Dzido
2023-11-23 13:38:44
Modyfikacja treści strony Ochrona danych osobowych
Ilona Dzido
2023-05-05 16:56:51
Ilona Dzido
2023-05-05 16:56:44
Modyfikacja treści strony Wyciąg z danych zawartych w załączniku. Informacja dodatkowa stan na dzień 31.12.2022r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Ilona Dzido
2023-05-05 16:56:44
Ilona Dzido
2023-05-05 16:56:44
Dodanie pliku Wyciąg z danych zawartych w załączniku. Informacja dodatkowa stan na dzień 31-12-2022r..pdf do strony Wyciąg z danych zawartych w załączniku. Informacja dodatkowa stan na dzień 31.12.2022r.
Ilona Dzido
2023-05-05 16:56:05
Ilona Dzido
2023-05-05 16:56:05
Opublikowanie nowej strony Wyciąg z danych zawartych w załączniku. Informacja dodatkowa stan na dzień 31.12.2022r.
Ilona Dzido
2023-05-05 16:54:26
Ilona Dzido
2023-05-05 16:54:18
Modyfikacja treści strony Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31.12.2022r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Ilona Dzido
2023-05-05 16:54:18
Ilona Dzido
2023-05-05 16:54:18
Dodanie pliku Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31-12-2022r..pdf do strony Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31.12.2022r.
Ilona Dzido
2023-05-05 16:53:59
Ilona Dzido
2023-05-05 16:53:59
Opublikowanie nowej strony Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31.12.2022r.
Ilona Dzido
2023-05-05 16:12:46
Ilona Dzido
2023-05-05 16:12:37
Modyfikacja treści strony Rachunek zysków i strat jednostki sporzadzony na dzień 31.12.2022r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Ilona Dzido
2023-05-05 16:12:37
Ilona Dzido
2023-05-05 16:12:37
Dodanie pliku Rachunek zysków i strat jednostki sporzadzony na dzień 31-12-2022r..pdf do strony Rachunek zysków i strat jednostki sporzadzony na dzień 31.12.2022r.
Ilona Dzido
2023-05-05 16:12:06
Ilona Dzido
2023-05-05 16:12:06
Opublikowanie nowej strony Rachunek zysków i strat jednostki sporzadzony na dzień 31.12.2022r.
Ilona Dzido
2023-05-05 16:09:26
Ilona Dzido
2023-05-05 16:09:15
Modyfikacja treści strony Bilans jednostki budżetowej stan na 31.12.2022r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Ilona Dzido
2023-05-05 16:09:15
Ilona Dzido
2023-05-05 16:09:15
Dodanie pliku Bilans jednostki budżetowej stan na 31-12-2022r..pdf do strony Bilans jednostki budżetowej stan na 31.12.2022r.
Ilona Dzido
2023-05-05 16:08:46
Ilona Dzido
2023-05-05 16:08:46
Opublikowanie nowej strony Bilans jednostki budżetowej stan na 31.12.2022r.
Ilona Dzido
2023-01-11 12:54:24
Ilona Dzido
2023-01-11 12:54:18
Modyfikacja treści strony Zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Ilona Dzido
2023-01-11 12:54:18
Ilona Dzido
2023-01-11 12:54:18
Dodanie pliku uchwala_Nr_143_2016_zarzadu_owiatu w Biłgoraju_z_dnia_0_.11_2016_zmieniającauchwale_w_sprawie_uchwalenia_regulaminu_organizacyjnego_oik_w_bilgoraju.pdf do strony Zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Interwenc
Ilona Dzido
2023-01-11 10:40:00
Ilona Dzido
2023-01-11 10:39:54
Modyfikacja treści strony Zmiany statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Ilona Dzido
2023-01-11 10:39:54
Ilona Dzido
2023-01-11 10:39:54
Dodanie pliku uchwała_ Nr_XVIII_106_2016_rady_powiatu_z_dnia_22_04_2016_roku_zmieniajaca_uchwałe_w_sprawie_utworzenia_powiatowej_jednostki_organizacyjnej_oik_w_bilgoraju.pdf do strony Zmiany statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowe
Ilona Dzido
2023-01-11 10:35:16
Ilona Dzido
2023-01-11 10:35:07
Modyfikacja treści strony Statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Ilona Dzido
2023-01-11 10:35:07
Ilona Dzido
2023-01-11 10:35:07
Dodanie pliku uchwala_powolujaca_i_statut_oik_bilgoraj.pdf do strony Statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju
Ilona Dzido
2023-01-11 09:42:08
Ilona Dzido
2023-01-11 09:42:03
Modyfikacja treści strony Ochrona danych osobowych
znalezionych: 44 na 3 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3   - następna >>>