Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2023-11-23 13:38:52Ochrona danych osobowych
2023-05-05 16:56:51Wyciąg z danych zawartych w załączniku. Informacja dodatkowa stan na dzień 31.12.2022r.
2023-05-05 16:54:26Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31.12.2022r.
2023-05-05 16:12:46Rachunek zysków i strat jednostki sporzadzony na dzień 31.12.2022r.
2023-05-05 16:09:26Bilans jednostki budżetowej stan na 31.12.2022r.
2023-01-11 12:54:24Zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju
2023-01-11 10:40:00Zmiany statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju
2023-01-11 10:35:16Statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju
2023-01-11 09:42:08Ochrona danych osobowych
2023-01-09 16:20:14Dostępność
2023-01-05 13:50:41Regulamin organizacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju
2023-01-05 11:56:02Uchwały zmieniające regulamin
2023-01-05 11:55:52Uchwały zmieniające statut
2023-01-05 11:53:55Za rok 2022
2023-01-05 11:29:45Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
2023-01-05 10:57:52Uchwały zmieniające status