Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Sprawozdania finansowe2089
Dostępność2066
Ochrona danych osobowych1589
Dane fo faktur VAT1449
Statut1435
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw1086
Przedmiot działalności1078
Regulamin organizacyjny1052
Struktura organizacyjna OIK926
Zmiany statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju389
Rok 2022251
Regulamin organizacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju226
Zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju225
Statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju196
Rok 2023145
Wyciąg z danych zawartych w załączniku. Informacja dodatkowa stan na dzień 31.12.2022r.126
Rachunek zysków i strat jednostki sporzadzony na dzień 31.12.2022r.120
Bilans jednostki budżetowej stan na 31.12.2022r.115
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31.12.2022r.112
Wyciąg z danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa - stan na 31.12.2024 r.80
Informacja dodatkowa wprowadzająca do sprawozdania finansowego stan 31.12.2023 r.70
Sprawozdanie z działalności OIK za 2023 r.66
Rachunek zysków i strat jednostki OIK sporządzony na dzień 31.12.2023 r.65
Zestawienie zmian w funduszu jednostki stan na 31.12.2024 r.64
BILANS jednostki budżetowej stan na 31.12.2023 r.63
[1]