Struktura organizacyjna OIK

NAZWA:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju

ADRES:
ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj

NIP: 9182116404
REGON: 060434170

KONTAKT:
Telefon: +48 84 686 41 82
Adres e-mail: oik.bilgoraj@gmail.com

STRUKTURA ORGANIZACYJNA:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Zarząd powiatu biłgorajskiego.

Ośrodkiem kieruje p.o. dyrektora: Ilona Dzido.

W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonują następujące stanowiska pracy:
- stanowisko ds. księgowości,
- wieloosobowe stanowisko ds. poradnictwa psychologicznego,
- radca prawny,
- pomoc administracyjna,
- stanowisko ds. utrzymania czystości.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju
ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 84 686 41 82
bilgorajoik.pl